Het nut van een levenstestament

nut levenstestament

Is het voor mij wel zinvol, een levenstestament? In deze blog schrijf ik over de overwegingen om hier eens bij stil te staan.