Plannen en organiseren

Goed plannen en organiseren is voor veel mensen niet eenvoudig. Je wilt meer dan dat er in de tijd past. Misschien kom je altijd te laat op afspraken of vergeet ze zelfs. Je ziet een berg aan taken zonder een plan en piekert wanneer je dit allemaal voor elkaar krijgt.  Je hebt het gevoel achter de feiten aan te lopen. Dit kan erg stressvol zijn. 

Zeker als je bijvoorbeeld autisme of AD(H)D hebt. Hierdoor ontstaat (nog meer) overprikkeling. Ook voor mensen die overbelast zijn en veel verantwoordelijkheden hebben, kan het beter plannen en organiseren enorm veel rust geven. Een Professional Organizer kan jou hier heel goed mee helpen. 

Wil jij ook aan slag om beter te plannen en organiseren? Neem nu de stap om een kennismaking af te spreken.

Planning en prioriteiten stellen

planning en prioriteiten

Wat is echt belangrijk en wat kan even wachten? Om duidelijk inzicht te hebben  welke afspraken en taken je hebt, is het van belang dit goed vast te leggen. Hierdoor weet je of er nog ruimte in je agenda is. Kunnen er nog afspraken of activiteiten bij te zetten of moet je juist gas terug moet nemen?

Maar hoe plan je overzichtelijk en efficiënt, zodat er ook nog tijd voor ontspanning overblijft? Heb jij moeite met plannen en organiseren?

Beter leren plannen en organiseren met een Professional Organizer

Zodra ik als Professional Organizer hiervoor word ingeschakeld, zijn er verschillende onderdelen waar we mee aan de slag gaan.

  • Hoe je de juiste prioriteiten stelt
  • Hoe gaat het met jouw focus en volgehouden aandacht
  • Hoe je omgaat met taken en to-do lijstjes
  • Met het inschatten van benodigde tijd voor afspraken en taken
  • Rekening houden met voorbereidingstijd en tijd voor onvoorziene gebeurtenissen.
  • Het aanwennen van routines
  • Het bundelen van taken
  • Met de wijze waarop je je planning vastlegt
  • Welke soorten reminders jou kunnen helpen. 

Jouw planning is een belangrijke leidraad, maar heeft ook flexibiliteit nodig om je te kunnen aanpassen als de situatie verandert. Zeker als het je werkplanning betreft. Hier kunnen we ook mee aan de slag gaan. Ook als je grotere doelen hebt, kan ik je helpen deze op een realistische manier te plannen. (scriptie, verhuizing).

 

Bij autisme of AD(H)D

Als jouw behoefte meer op het vlak ligt van het aanwennen van een vast dagritme, bijvoorbeeld omdat je autisme of AD(H)D hebt, kan ik hierin ook begeleiden. Voor jouw dagelijks leven waarin we werken aan meer focus en minder prikkels. Lees ook eens mijn blog over de rol van een organizer bij ADD. Een organizer kan vaak betaald worden vanuit het PGB als je recht hebt op begeleiding. Naast de planning, kan ik je ook helpen op andere gebieden. Deze staan op mijn pagina Diensten.

PGB is onder meer aan te vragen via het WMO loket bij je gemeente. Voor meer informatie kijk op de website van regelhulp of bij Per Saldo.

Jij wilt ook graag minder stress en achter de feiten aanlopen? Een kennismaking en intake is vrijblijvend en zonder kosten.

Scroll naar boven