Planning en prioriteiten

Kan jouw planning beter en lukt het niet goed om prioriteiten te stellen? 

Druk, druk druk… Te weinig tijd en teveel te doen. Hol je van de ene afspraak naar de andere, doe je meerdere dingen tegelijk waardoor je het gevoel hebt vaak dingen half te doen? Een druk gezin, een hectische baan, een overvol sociaal leven, zorg voor een familielid of een combinatie hiervan? Of heb je van nature moeite met goed plannen en organiseren? .

Een goede planning is onmisbaar

planning en prioriteiten

Om overzicht te hebben welke afspraken en taken je hebt, is het van belang dit goed vast te leggen. Hierdoor weet je of er nog ruimte in je agenda is om er afspraken of activiteiten bij te zetten of dat je juist gas terug moet nemen in je werk of privé.

Maar hoe plan je overzichtelijk en efficiënt, zodat er ook nog tijd voor ontspanning overblijft? Heb jij moeite met plannen en organiseren?

Beter leren plannen en je prioriteiten stellen

  • Met de wijze waarop je je planning vastlegt
  • Hoe je de juiste prioriteiten stelt
  • Hoe je omgaat met taken en to-do lijstjes
  • Met het inschatten van benodigde tijd

Jouw planning is een belangrijke leidraad, maar heeft ook flexibiliteit nodig om je te kunnen aanpassen als de situatie verandert. Zeker als het je werkplanning betreft. Hiermee gaan we ook mee aan de slag. Ook als je grotere doelen hebt, kan ik je helpen deze op een realistische manier te plannen. (scriptie, verhuizen).

Neem contact met mij op als je vragen hebt of een afspraak met mij wilt maken. Een kennismaking en intake is geheel vrijblijvend.

Bij autisme of AD(H)D

Als jouw behoefte meer op het vlak ligt van het aanwennen van een vast dagritme, bijvoorbeeld omdat je autisme of AD(H)D hebt, kan ik hierin ook begeleiden. Voor jouw dagelijks leven waarin we werken aan  meer focus en minder prikkels. Een organizer kan vaak betaald worden vanuit het PGB als je recht hebt op begeleiding.

Dit is aan te vragen via het WMO loket bij je gemeente. Voor meer informatie kijk op de website van regelhulp of bij Per Saldo.

 

Refresh Organizing Haarlem
KvK: 75790467
AGB: 41786226