Het nut van een levenstestament

De zin van een levenstestament

Is het voor mij wel zinvol, een levenstestament? In deze blog schrijf ik over de overwegingen om hier eens bij stil te staan.