Privacy verklaring

Voor het uitvoeren van werkzaamheden als Professional Organizer en voor het kunnen bieden van zorg en begeleiding aan mijn klanten is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.


Refresh Organizing heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht blijken dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met Refresh Organizing op.


Refresh Organizing
Generaal de la Reijstraat 4, 2021 XV Haarlem
refreshorganizers@gmail.com
06 – 45 48 95 90


De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Refresh Organizing:

Websitebezoekers
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, dag en tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Zakenrelaties:

 • Voor- en achternaam
 • Naam en adres van het bedrijf waarvoor je werkzaam bent
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Klanten

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoon(mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt hebt in correspondentie, telefonisch of in een gesprek.
 • Foto’s (van bepaalde situaties)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Refresh Organizing mogelijk verwerkt tijdens het bieden van begeleiding:

 • Medische gegevens/gezondheid (bij PGB)
 • BSN

Waarom verzamelt Refresh Organizing deze persoonsgegevens?

 • Om je te begeleiden, te coachen en de opdracht met jou uit te kunnen voeren
 • Om je te bellen, appen, of mailen als dit nodig is voor de dienstverlening
 • Om je te informeren over (een wijziging van) bepaalde diensten
 • Voor het afhandelen van de betaling, en het voeren van de boekhouding
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, zoals het doen van de belastingaangifte
 • Voor het verzenden van een factuur.

Deze persoonsgegevens worden op de volgende manieren verzameld

 • Website
 • LinkedIn
 • E-mail
 • Telefonisch
 • WhatsApp
 • Mondeling (in gesprekken)
 • Schriftelijk

Om goede begeleiding te kunnen bieden en de bijbehorende administratie te kunnen doen verwerkt Refresh Organizing persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Klantverslagen
 • Voor eigen gebruik
 • Voor de klant zelf
 • Instanties, zoals gemeenten, e.a.
 • Het maken van facturen
 • Met mijn boekhouder vanwege het opmaken van de begroting, het financieel jaaroverzicht en het doen van aangifte bij de Belastingdienst

Bewaartermijn en beveiliging

Deze gegevens worden bewaard voor de duur van de opdracht + 2 jaar. Zodat Refresh Organizing de gegevens na de opdracht nog heeft als u binnen 2 jaar opnieuw begeleiding nodig heeft. Voor de bedrijfsadministratie hanteert Refresh Organizing de wettelijke termijn van 7 jaar. Voor opdrachten via de WMO hanteert Refresh Organizing de door de Gemeenten voorgeschreven termijn van 15 jaar.

Na het verlopen van de bewaartermijn worden de digitale gegevens verwijderd uit de computer van Refresh Organizing. Papieren (gespreks)aantekeningen worden na verwerking meteen vernietigd. De computer en boekhouding zijn beveiligd met wachtwoorden en een up to date antivirusprogramma, en de website met een SSL-verbinding.


Dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens)
Refresh Organizing verkoopt geen gegevens aan derden. En zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Je hebt ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens die aan Refresh Organizing zijn verstrekt of door haar zijn verzameld in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken. Daarnaast heb je het recht om de gegevens op te vragen en deze eventueel aan een andere verantwoordelijke over te dragen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar refreshorganiziers@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Refresh Organizing reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Refresh Organizing wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Refresh Organizing raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.
Datum 24-10-2019

 

Scroll naar boven